Công trình tòa nhà văn phòng VINA OFFSHORE

Hệ thống tổng đài điện thoại:

Hệ thống mạng

Hệ thống điều hòa không khí

Hệ thống chiếu sáng